ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดMoney 1.6.3

Money 1.6.3 โปรแกรมช่วยจัดการเรื่องรายรับ-รายจ่าย

เพิ่มเติม
Money เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการรายการ่ทางด้านการเงินประจำวันหรือประจำเดือนของคุณ โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณสามารถบันทึกทั้งรายรับและรายจ่ายได้เพื่อทำข้อสรุปว่าแต่ละวันแต่ละเดือนคุณใช้อะไรไปบ้างเพื่อที่คุณสามารถที่วางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด โปรแกรมจะแสดงการใช้จ่ายของคุณออกมาในรูปแบบกราฟเวลาและจะทำให้คุณได้เห็นว่าคุณมีรายการค่าใช้จ่ายอะไรออกไปบ้าง โปรแกรมยังเตรียมกราฟรูปแบบอื่นๆให้คุณได้ใช้งานด้วยเช่น กราฟวงกลม หรือกราฟเส้น เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถที่พิมพ์รายงานเหล่านั้นออกมาไว้เพื่อดูในภายหลังได้อีกด้วย