ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดRecordPad 4.0.6

RecordPad 4.0.6 โปรแกรมบันทึกโน๊ตเสียงง่ายๆ

เพิ่มเติม
RecordPad เป็นโปรแกรมสำหรับทำการบันทึกโน๊ตเสียงลงบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกเสียงโน๊ตสั้นๆ ของคุณได้เพื่อใช้แทนการจดโน๊ตความจำ ซึ่งโปรแกรมจะสามารถบันทึกไฟล์เหล่านั้นให้คุณได้ในรูปแบบ WAV และ MP3 โปรแกรมสามารถกำหนดให้ตั้งชื่อของไฟล์อัตโนมัติได้ด้วยโดยโปรแกรมจะทำการเรียงไฟล์เหล่านั้นให้คุณตามวันเดือนปีที่ผลิตไฟล์เหล่านั้นออกมา คุณสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเมื่อไกล้ถึงเวลาที่กำหนดแล้วให้โปรแกรมทำการหยุดบันทึก โปรแกรมนี้เหมะเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมในการอัดเสียงโน๊ตลงบนคอมพิวเตอร์