ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดSerial Key Maker 4.0.0.2

Serial Key Maker 4.0.0.2 โปรแกรมสำหรับสร้าง Serial Key สำหรับปกป้องโปรแกรม

เพิ่มเติม
Serial Key Maker เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ไปพัฒนาโปรแกรมในส่วนอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเขียนฟังก์ชั่นในการป้องกันโปรแกรมจากการลักลอบใช้งาน โดยโปรแกรม Serial Key Maker สามารถ integrate ฟังก์ชั่นของตัวเองเพื่อทำให้โปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นสามารถกำหนดเวลาการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะหลังจากผู้ใช้งานมีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้สามารถใช้งานเต็มฟังก์ชั่นโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่อีกครั้งครับ