ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ติดตั้ง Free Resume Builder

Free Resume Builder โปรแกรมเขียน Resume อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณได้งานทำ

เพิ่มเติม
สิ่งหนึ่งที่ผู้หางานมือใหม่หวั่นวิตกกันมากก็คือการเขียน Resume หรือการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าสัมภาษณ์หรือเพื่อพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์งานซึ่งอาจเรียกได้ว่าการเขียน Resume ถือเป็นปราการด่านแรกในการรับสมัครเข้าทำงาน ซึ่งหากเราเขียน resume ได้มีความประทับใจหรือดึงดูดความสนใจโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานก็มีสูง ดังนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรวันนี้เรามีโปรแกรมช่วยเหลือนั่นก็คือโปรแกรม Free Resume Builder นั่นเอง เพียง 7 ขั้นตอนของการใส่ข้อมูลภายหลังจากที่รันโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะได้ resume มาตรฐานที่พร้อมจะส่งต่อบริษัทที่เราสมัครงานได้ทันทีโดยข้อมูลที่ใส่นั้นก็เป็นเพียงข้อมูลทั่วๆ ไปอาทิเช่น ชื่อ นามสกุลที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร สาเหตุที่ต้องการทำงานตำแหน่งนี้ คุณสมบัติการทำงานที่ผ่านมา คุณสมบัติการศึกษา และอื่นๆ จากนั้นกดเลือกที่จะบันทึกว่าจะบันทึกในรูปแบบของเอกสาร word หรือในรูปแบบของเอกสาร pdf ซึ่งหากบันทึก resume ในรูปแบบของ word นั้นเราสามารถที่จะเรียกเอกสารดังกล่าวขึ้นมาแก้ไขปรับแต่งในภายหลังได้ โดยโปรแกรม Free Resume Builder นั้นรองรับการเขียนในทุกภาษาครับรวมไปถึงภาษาไทยด้วยจึงนับว่าเป็นโปรแกรมเขียน Resume ที่ดีไม่น้อยตัวหนึ่งเลย ดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็อาจลองให้โปรแกรม Free Resume Builder เขียนเป็นแนวทางให้ดูก็ได้ครับ