ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ติดตั้ง Internet Speed Booster

Internet Speed Booster โปรแกรมเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
อินเตอร์เน็ตกับเรื่องของความเร็วดูท่าจะเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับผู้ท่องเว็บอยู่เป็นประจำตั้งแต่สมัยอินเตอร์เน็ดโมเด็ม 64 kbps จนกระทั่งบรอดแบรนด์ 10 MB ขึ้นไป ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นการที่จะวิเคราะห์คำนวณว่าอินเตอร์เน็ตไวหรือไม่นั้นไม่ได้มีสาเหตุจากสัญญาณเน็ตแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องดูถึงองค์ประกอบอย่างอื่นอีกด้วยอาทิแรม ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตในขณะนั้น ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการเชื่อต่อ ซึ่งหากเราหาสาเหตุแดละสามารถปรับแต่งให้ถูกต้องก็จะช่วยให้การทำงานของอินเตอร์เน็ตของเราไวขึ้น ดังนั้นจึงขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยตรวจเช็คและปรับแต่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้อินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็คือโปรแกรม Internet Speed Booster ของค่าย Zero Traces ครับ เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม Internet Speed Booster เสร็จสิ้นจะเห็นหน้าจอโปรแกรมสีออกส้มๆ โดยด้านบนจะเป็นหัวข้อหลักๆ อันได้แก่เมนู Speed Bosster ที่ช่วยในการปรับแต่งสัญญาณให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไวขึ้น เมนู Net Pinger เพื่อช่วยในการทดสอบค่า ping ของเครื่องและ server ว่ามีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพเพียงใด เมนู Ram Booster ใช้ในการปรับแต่งและตั้งค่าให้กับแรมที่เราใช้เพื่อทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตไวขึ้นและเมนู system setting เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบครับ ซึ่งหากเราจัดการทุกอย่างที่กล่าวมานี้จนหมดสิ้นรับรองว่าอินเตอร์เน็ตที่เราใช้งานไวและเร็วขึ้นอย่างแน่นอน