ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ปรับแต่ง Registry Life

Registry Life โปรแกรมคืนชีวิตให้ Registry File

เพิ่มเติม
หลายครั้งที่คอมพิวเตอร์คู่ใจของเรามีปัญหาเกิดขึ้น ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งสาเหตุน่าจะมาจากไฟล์ registry ในระบบเกิดอาการแปรปรวนเช่น สูญหาย หรือเสียหายจากการลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจหรือการ uninstall โปรแกรมแบบไม่ถูกวิธีซึ่งการที่ไฟล์ registry หายนี้อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติเบาๆ เช่นเปิดโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้ หรืออาจจะเปิดได้แต่ไม่สามารถทำงานได้ ฯลฯ ไปจนกระทั่งเกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนไม่อยากให้เป็นคือ boot เครื่องไม่ได้ ทำให้ต้อง format ใหม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่อยู่ในเครื่องดังนั้นเราจึงควรบำรุงรักษาไฟล์ registry ไว้ให้ดีที่สุด การแก้ไขในกรณีที่ไฟล์ registry เสียหายแบบง่ายที่สุดก็คือการหาไฟล์ registry ที่หายมาใส่คืนแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถหาได้ทันท่วงทีหรือไฟล์ registry บางไฟล์เก่าจนไม่สามารถหาได้จะทำอย่างไร ดังนั้นในวันนี้ผมจึงมีวิธีที่ดีและง่ายกว่านี้มาฝากกันด้วยโปรแกรมที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้ โปรแกรม Registry Life โปรแกรม Registry Life เป็นโปรแกรม utilities ฟรีแวร์ที่ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติของไฟล์ registry ตามอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งหากพบความผิดปกติเจ้าโปรแกรม Registry Life นี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบและหากตัวโปรแกรมเองสามารถเข้าไปซ่อมแซมไฟล์ registry ได้ มันก็จะเข้าไปจัดการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้โดยอัตโนมัติครับ