ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ปิดโปรแกรมตอนเปิดเครื่อง

WhatInStartup โปรแกรมแสดงรายการโปรแกรมที่เปิดในเครื่อง

เพิ่มเติม
WhatInStartup : โปรแกรมที่ช่วยแสดงรายการโปรแกรมที่ถูกเปิดขึ้น เมื่อวินโดว์เริ่มทำงาน เพื่อให้ทราบรายการโปรแกรม และสามารถยกเลิกการเปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย และ โปรแกรมWhatInStartup ยังช่วยในเรื่อง วิเคราะห์โปรแกรมในกรณีที่สงสัยว่าถูกไวรัส/สปายแวร์/มัลแวร์ เข้ามาเล่นงานเครื่องเราได้อีกด้วย