ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: วิธีใช้ My Daily Planner

My Daily Planner โปรแกรม To Do List ชั้นยอดที่ต้องลอง

เพิ่มเติม
สำหรับโปรแกรมที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เชื่อแน่แท้ทีเดียวครับว่าคงจะเป็นที่ถูกอก ถูกใจ บรรดานักธุรกิจผู้ที่มีเวลารัดตัวหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องทำอะไรมากมายตลอดทั้งวันอย่างแน่นนอน เพราะเจ้าโปรแกรมตัวที่ว่านี้จะช่วยในการจัดนัดหมาย เตือนความจำในสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันเพื่อไม่ให้พลาด ไม่ว่าจะเป็นนัดสำคัญ นัดพิเศษ หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเมื่อเรามีโปรแกรมนี้ติดเครื่องคอมพิวเตอร์คู่ชีพ คู่ใจ ไว้ การจัดการเวลานัดหมายทั้งหมดจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ครับ กับโปรแกรม My Daily Planner โปรแกรม My Daily Planner เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาโดยนาย Rick Kale ที่ช่วยขจัดปัญหาในเรื่องการลืมหรือไม่มีเวลาทำในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ควรกระทำ โดยโปรแกรม My Daily Planner จะให้เราจดบันทึกสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันหรือที่เราเรียกว่า To Do List ลงไปในระบบ โดยจัดเรียงตามความสำคัญก่อนหลังและตามเวลา โดยโปรแกรมจะอนุญาตให้เราเลือกใช้สีเพื่อแบ่งความสำคัญของงานนั้นๆ รวมไปถึงตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่จะทำหรือใกล้ถึงเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆ ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้เราสามารถกำหนดและตั้งค่าได้เองตามความเหมาะสมครับ ดังนั้นหากใครเป็นคนงานเยอะ ธุระเยอะล่ะก็ น่าจะลองใช้งานโปรแกรม My Daily Planner ดูนะครับ รับรองได้ว่าชีวิตจะมีเวลาเหลือทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวครับ