ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: วิเคราะห์ข้อมูล Network

โปรแกรม Wireshark 1.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ

download
Update! ใหม่กับโปรแกรม Wireshark ทำงานได้ทั้งบน Unix และ Windows ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่แคปเจอร์, สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งแบบไลฟ์และจากไฟล์แคปเจอร์ และที่สำคัญ Wireshark นั้นเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source