โปรแกรม eMule 0.49c โปรแกรมแบ่งปันไฟล์ โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ที่น่าเชื่อถือที่สุด

เพิ่มเติม
eMule 0.49c : เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งไฟล์ในแบบเครื่องต่อเครื่อง (peer-to-peer) ที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก ข้อดีของโปรแกรม eMule ก็คือมีไฟล์มากมายและหลากหลาย เนื่องจากเป็นการแบ่งปันไฟล์จากเครื่องของผู้ใช้แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกันผ่านตัวโปรแกรม เรียกได้ว่าหากหาไฟล์ใดที่อื่นไม่พบก็มักจะพบที่นี่ โปรแกรมทั้งดี ทั้งฟรี แบบนี้ รีบดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในเครื่องเลยครับ