ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ส่งแฟกซ์ฟรี

Venta4Net 2.7 โปรแกรมสร้างเครื่อง Fax และVoice Messaging ไว้ใช้เอง

เพิ่มเติม
Venta4Net เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเครื่อง Fax Sever และ เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งคุณสามามารถส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ภายในระบบเครือข่ายของคุณ การใช้งานก็เพียงแค่คุณทำการติดตั้งโปรแกรมตัว Server ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Modem และ สายสัญญาณโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่และทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Client ลงไปในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เพียงเท่านี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Client ลงไปก็จะสามารถร้องขอการส่ง Fax มายังเครื่องที่ลงโปรแกรม Sever ไว้ได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถจัดการด้านสิทธิผู้ใช้ สมุดโทรศัพท์ และสามารถสร้างหน้าฟอร์มแฟกซ์ได้ด้วย โปรแกรมสามารถทำงานได้กับ Modem หลากหลายยี่ห้อ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับ modem ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Caller ID อีกด้วย