ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: หาค่าสีจากรูป

โปรแกรม iColorPicker 6.30 สำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
Update! iColorPicker โปรแกรมสำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการสามารถแยกแยะสีออกมาในรูปแบบรหัสสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น RGB/HSL/Decimal/Hex/Html/Delphi/VB/C/C++. สามารถนำค่าสีที่ได้ไปใช้กับงานที่เราต้องการ

โปรแกรม iColorPicker 6.25 สำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
iColorPicker โปรแกรมสำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการสามารถแยกแยะสีออกมาในรูปแบบรหัสสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น RGB/HSL/Decimal/Hex/Html/Delphi/VB/C/C++. สามารถนำค่าสีที่ได้ไปใช้กับงานที่เราต้องการ