ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ฮาร์ดดิส์

โปรแกรม UltimateDefrag 3.0.100.19 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฮาร์ดดิส์

เพิ่มเติม
โปรแกรม UltimateDefrag 3.0.100.19 เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบและอยู่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นรวดเร็วที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โดยรวม ทั้งนนี้เนื่องจากการ Defrag ทั่วไปด้วยเครื่องมือของ Windows เองค่อนข้างทำงานช้า และข้อมูลยังกระจัดกระจายอยู่มากนั่นเองเราจึงควรใช้ซอฟแวร์เฉพาะด้านเช่นนี้เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฮาร์ดดิส์