ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: เข้ารหัสไฟล์วีดีโอ

SUPER 2011 Build 49 สุดยอดโปรแกรมเข้ารหัสไฟล์วีดีโอ

เพิ่มเติม
SUPER แค่ชื่อก็แสดงถึงความเป็นสุดยอดแล้วสำหรับโปรแกรมนี้ โปรแกรม Super เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์วีดีโอ เข้ารหัสวีดีโอ ทำการเร็นเดอร์วีดีโอ รองรับการทำงานได้กับรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์วีดีโอที่หลากหลายเช่น ffmpeg, MEncoder, mplayer, x264, mppenc, ffmpeg2theora และโปรแกรมสามรถทำงานร่วมกับไฟล์วีดีโอได้เกือบทุกชนิดและมี codect มาให้ใช้งานเรียบร้อยในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวอีกด้วย และด้วยการออกแบบโปรแกรมที่หน้าตาดูไม่ซับซ้อนทำให้โปรแกรมนี้ยิ่งน่าใช้งานและน่าสนใจเหมาะกับชื่อเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญใช้ฟรีอีกต่างหาก