ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: เพิ่มความเร็วเกมส์

Game Booster โปรแกรมปรับแต่งให้เครื่องสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม
Game Booster : โปรแกรม Game Booster นี้จะช่วยทำการปรับแต่งให้เครื่องสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะทำการปิด Service และโปรแกรมเบื้องหลังทั้งหมดที่ไม่จำเป็นในการเล่นเกม พร้อมทั้งเคลียร์ RAM หรือหน่วยความจำ และ CPU เพื่อให้พร้อมต่อการเล่นเกม ทำให้การเล่นเกมลื่นขึ้นเพราะโปรแกรมเบื้องหลังและ Service ต่างๆที่ไม่จำเป็นนั้นถูกปิดไป ทำให้ลดภาระการใช้งาน CPU และ RAM ลงไปได้บ้าง