ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: เพิ่มพลังงาน 2 เท่า

โปรแกรม Battery Doubler 1.2.1 ทำให้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คคุณใช้งานได้เป็น 2 เท่า

เพิ่มเติม
โปรแกรมที่ทำให้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คคุณใช้งานได้เป็น 2 เท่า โปรแกรมที่ช่วยให้โน๊ตบุ๊คคุณ กินไฟน้อยลง ด้วยการไปลดการทำงานของเครื่องที่ไม่มีความจำเป็นของระบบลง เพื่อให้การใช้ไฟในแบตเตอรี่นั้นต่ำลง ผลก็คือทำให้แบตเตอรี่คุณสามารถใช้งานได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า โปรแกรมตัวนี้จะช่วยให้โน๊ตบุ๊คของท่านทำงานเท่าที่จำเป็นจริง ๆ ใช้พลังงานในขอบเขตที่เหมาะสม ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น..