ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: เว็บไซด์คุกกี้

WebCookiesSniffer 1.0 โปรแกรมจัดการคุกกี้เว็บแบบอยู่หมัด

เพิ่มเติม
WebCookiesSniffer เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่มีไว้สำหรับมอนิเตอร์เว็บไซด์ที่คุณมีการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งโปรแกรมจะคอยเก็บข้อมูลคุกกี้ของทุกเว็บไซด์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมให้คุณโดยอัตโนมัติ โปรแกรมได้มีการจัดทำรายงานรายการของเว็บไซด์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมโดยแบ่งแยกให้คุณในข้อมูลแต่ละอย่างอย่างชัดเจน webcookiessniiffer ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับบล็อกเว็บคุกกี้หรือเครื่องมือลบคุ๊กกี้แต่อย่างใด โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลของคุกกี้จากเว็บต่างๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น