ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรมเปลี่ยนพื้นหลัง

EarthView (Screen Saver) โปรแกรมช่วยในการพักหน้าจอ

เพิ่มเติม
EarthView (Screen Saver) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ เอาไว้ ช่วยในการพักหน้าจอครับ เอาไว้ใช้ในเวลาที่ท่านไม่ได้อยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานๆ หรือจะแสดงขึ้นเป็นเวลา ตามที่ท่านกำหนดเอาไว้