ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม Free CD to MP3 Converter 4.2

Free CD to MP3 Converter 4.2 โปรแกรมแปลง CD เป็น MP3

เพิ่มเติม
Free CD to MP3 Converter เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้ในการแปลงจากเพลงจาก CD เป็นไฟล์ MP3 ที่ความสะดวกและใช้งานได้ง่ายมาก ไม่เพียงแค่แปลงจากแผ่น CD เป็นไฟล์ MP3 เฉยๆ แต่โปรแกรมนี้ยังดึงข้อมูลเพลงติดออกมาให้ด้วย เช่น ชื่อ tag เพลง นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการปรับความสม่ำเสมอของระดับเสียงอีกด้วย คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการอัดเสียงจากไมโครโฟนได้โดยตรง หรือจะใช้โปรแกรมนี้แปลงจาก WAV ไฟล์ไปเป็น MP3 ก็ได้