ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม PDFCool Studio 2.30.110920

PDFCool Studio 2.30.110920 โปรแกรมแปลงและปรับแต่งไฟล์ PDF

เพิ่มเติม
PDFCool Studio เป็นโปรแกรมซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขไฟล์ PDF ได้อย่างอิสระและรวดเร็ว คุณสามารถใช้โปรกรมนี้ในการแก้ไขไฟล์ PDF ได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันพร้อมทั้งมีเครื่องมือให้คุณเลือกใช้งานมากมาย นอกจากนั้นคุณยังสามารถแปลงหน้าเว็บเป็นไฟล์ pdf ได้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถให้คุณแทรกลายน้ำลงไปในไฟล์ PDF ได้ด้วย สามารถใช้รวมไฟล์ PDF ได้ ปรับมุมของไฟล์ PDF อีกทั้งยังสามารถบางหน้าในไฟล์ PDF ได้ด้วย