ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม AutoHotkey 1.1.00.01

AutoHotkey 1.1.00.01 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
AutoHotkey เป็นโปรแกรมสำหรับที่จะทำให้ให้งานต่างๆ ในเครื่องของคอมพิวดเตอร์ของคุณทำงานอย่างอัตโนมัติเลยทีเดียว โดยโปรแกรมจะสร้าง script ให้คุณใช้งานได้กับโปรแกรมต่าง ๆ คุณสามารถใช้งานสคริปท์เหล่านั้นในการบังคับเม้าหรือพิมพ์คีร์บอร์ดได้ตามที่คุณต้องการได้อย่างอัตโนมัติ โปรแกรมสนับสนุนการทำงานที่สลับซับซ้อนหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าคุณจะสามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนนั่นเอง เช่น สร้างขั้นตอนของการทำงานที่สลับซับซ้อน สร้างสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน สร้างเงื่อนไขและตัวแปลที่สลับซับซ้อน สรางหน้าอินเตอร์เฟซสำหรับกรอกข้อมูลต่างๆ ส้างเมนูต่างๆ โปรแกรมยังมาพร้อมกับเอกสารการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดยิบเพื่อให้คุณใช้งานมันอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังมีคำสั่งและสคริปตัวอย่างให้คุณได้เรียนรู้จากมันอีกมากมาย และเมื่อคุณสร้างสคริปให้ทำงานได้ตามความต้องการของคุณแล้วคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไฟล์ EXE ได้อีกด้วย