ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม RonyaSoft Poster Printer 3.01

RonyaSoft Poster Printer 3.01 โปรแกรมพิมพ์ภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่

download
RonyaSoft Poster Printer เป็นโปรแกรมสำหรับสั่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยการปริ้นลงบนกระดาษหลาย ๆ แผ่นแล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถโหลดรูปภาพมาใช้กับโปรแกรมได้มากมายหลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการแบ่งรูปภาพนั้น ๆออกเป็นชั้น ๆ ตามที่คุณกำหนดเช่นแบ่งเป็น 6 ชิ้นเป็นต้น เวลาสั่งพิมพ์โปรแกรมก็จะพิมพ์ภาพแยกส่วนออกเป็น 6 ชิ้นลงบนกระดาษเช่น A4 หลังจากนั้นคุณก็เพียงแต่นำมาตัดแต่งขอบและนำมาเรียงต่อกันโดยใช้กาวในการต่อนั่นเองทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ใช้งานง่ายมากๆ เลยครับ