ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม SQLBackupAndFTP 6.0.8

SQLBackupAndFTP 6.0.8 โปรแกรมสำรองข้อมูล SQL

เพิ่มเติม
SQLBackupAndFTP เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานในการเก็บสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ SQL ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออาจจะเก็บไว้บน Network Storage ก็ได้ หรือแม้กระทั่ง FTP Server ก็ได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถสั่งให้โปรแกรมทำการสำรองข้อมูลได้แบบอัตโนมัติตามวันเวลาที่คุณต้องการเลยหรือว่าคุณจะสั่งแบบครั้งต่อครั้งก็ได้เช่นกัน โปรแกรมออกแบบมาให้ให้ติดตั้งลงบนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น SQL Server เลย แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมก็ยังสนับสนุนการทำสำรองข้อมูลจากเครือข่ายระยะไกลผ่าน Script ด้วย คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรมก็เช่น การแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ สนับสนุนการใช้งาน Script ต่าง ๆ หลังหรือก่อนทำการแบบสำรองข้อมูลเป็นต้น นับว่าเป็นโปรแกรมฟรีที่น่าใช้งานมากมายนัก