ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรมUSBDeview 1.90

USBDeview 1.90 โปรแกรมดูรายการอุปกรณ์ USB ที่ต่ออยู่บนเครื่อง

เพิ่มเติม
USBDeview เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่สามารถแสดงรายการของอุปกรณ์ USB ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณและรวมถึงอุปกรณ์ USB ที่เคยต่อในอดีตด้วย โปรแกรมสามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์ USB และคำบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนั้นได้ แสดงหมายเลขซีเรียล วันที่ที่อุปกรณ์ชนิดนั้นมีการเชื่อมต่อเข้ามาในคอมพิวเตอร์ หมายเลขผู้ผลิต และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถที่หยุดการเชื่อมต่อหรือลบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆได้จากรายชื่อที่ปรากฏในโปรแกรมนี้ได้เลย คุณสามรถที่จะส่งออกรายการอุปกรณ์ USB เหล่านั้นออกมาเป็นไฟล์ Text , HTML หรือ XML ได้ นอกจากนั้นด้วยโปรแกรมนี้คุณยังสามารถทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลขออุปกรณ์ USB ได้ และยังสามารถสั่งให้เปิดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็ได้เมื่อมีการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ USB ที่กำหนด โปรแกรมทำงานแบบไม่ต้องติดตั้งเลยครับ