ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แปลศัทย์

ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC มีแอพนี้ไว้เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน

เพิ่มเติม
อีกไม่นานประเทศไทยก็จะเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน กันแล้วนะครับ หรือว่า AEC นั้นเองครับ ก็คือการนำเอาประเทศที่เป็นประเทศในภูมิภาคตะออกเฉียงใต้ มาตกลงเพื่อความร่วมมือหลายอย่างอาทิเช่น การค้าขาย เสรี และอื่น ๆ มากมายครับ การเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเราไว้บ้างจึงเป็นสิ่งที่ดีครับ วันนี้จึงนำแอพนี้มาฝากครับกับแอพที่ กำลังเข้ากับสถานะการพอดีแอพนี้ก็คือ ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC มีแอพนี้ไว้เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน แอพนี้ก็คือแอพที่ทำหน้าที่แปลภาษาที่มีอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC จะเป็นแอพที่ต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตครับ คือแปลผ่าน server ทำให้ ไฟล์มีขนาดเล็ก และเหมาะแก่การติดตั้งไว้บนเครื่องเพื่อให้เข้ากับสถานะการ ACE ฟีเวอร์อย่างตอนนี้ ความสามารถของแอพนี้นอกจากไฟล์จะเล็กแล้วความสามารถในการแปลภาษา ที่ค่อนค่างครบถ้วนและถูกต้องทำให้แอพนี้น่าสนใจที่จะต้องมีติดไว้บนมือถือซะแล้วครับ เพราะนอกจากจะครบถ้วนเรื่องแปลภาษาแล้ว แอพนี้ยังเป็นภาษาไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยอีกต่างหาก (พูดเหมือนนักการเมือง) และที่สำคัญ ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC ให้โหลดไปใช้ได้ฟรีๆ ครับ ^_^