ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แผ่นลายเล่นและอ่านไม่ได้

โปรแกรม IsoBuster 2.8.5 สำหรับแบ็กอัพไฟล์จาก DVD

download
โปรแกรม IsoBuster 2.8.5 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้ อ่านไม่ออก แผ่นลาย หรือชำรุด ให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ได้ขอให้แผ่นนั้นๆ เครื่องมันมองเห็นพออ่านได้ จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดการดึงไฟล์ออกมาให้ท่านแบบไม่งอแง สำคัญเรายังสามารถใช้มันดึงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่นเอาแต่ data เพียวๆ ออกมาได้อีกด้วย หรือจะใช้แบ็กอัพข้อมูลในแผ่น CD/DVD,BD, HD ออกมาเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยครับ สำหรับใครที่กำลังอยากได้โปรแกรมสำหรับแบ็กอัพไฟล์จาก CD/DVD อยู่ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปลองใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม IsoBuster 2.8.0.0 Final สำหรับแก้ไข CD หรือ DVD ที่อ่านไม่ได้

download
โปรแกรม IsoBuster 2.8.0.0 Final โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือในการดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้อ่านไม่ออกแผ่นลาย หรือชำรุดให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ได้ขอให้แผ่นนั้นๆ เครื่องมันมองเห็นพออ่านได้ จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดการดึงไฟล์ออกมาให้ สำคัญเรายังสามารถใช้มันดึงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่น (แผ่นผี หรือแผ่นหลอกต่างๆ) เอาแต่ data เพียวๆ ออกมาได้อีกด้วย หรือจะใช้แบ็กอัพข้อมูลในแผ่น CD/DVD,BD, HD ออกมาเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยครับ สำหรับใครที่มีแผ่น CD หรือ DVD เก่าที่อ่านได้แต่ติดๆ ขัดๆ ก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม IsoBuster 2.8 Beta ดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVDที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้ให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ

download
IsoBuster 2.8 Beta ดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้ อ่านไม่ออก แผ่นลาย หรือชำรุด ให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ได้ ขอให้แผ่นนั้นๆ เครื่องมันมองเห็น พออ่านได้ จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดการดึงไฟล์ออกมาให้ท่านแบบไม่งอแง สำคัญเรายังสามารถใช้มันดึงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่น (แผ่นผี หรือแผ่นหลอกต่างๆ) เอาแต่ data เพียวๆ ออกมาได้อีกด้วย หรือจะใช้แบ็กอัพข้อมูลในแผ่น CD/DVD,BD, HD ออกมาเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยครับ

โปรแกรม IsoBuster 2.8 Beta ดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่เอาออกมาไม่ได้

download
IsoBuster 2.8 Beta ดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้ อ่านไม่ออก แผ่นลาย หรือชำรุด ให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ได้ ตัวโปรแกรมจะจัดการดึงไฟล์ออกมาให้ท่านแบบไม่งอแง สำคัญเรายังสามารถใช้มันดึงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่น (แผ่นผี หรือแผ่นหลอกต่างๆ) เอาแต่ data เพียวๆ ออกมาได้อีกด้วย หรือจะใช้แบ็กอัพข้อมูลในแผ่น CD/DVD,BD, HD ออกมาเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยครับ.

โปรแกรม IsoBuster 2.7 แผ่นลายเล่นไม่ได้..แก้ไขได้

download
IsoBuster 2.7 โปรแกรมนี้คืออีกเครื่องมือในการดึงเอาข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ที่คาดว่าจะเอาออกมาไม่ได้ อ่านไม่ออก แผ่นลาย หรือชำรุด ให้ดึงออกมาเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ได้ ขอให้แผ่นนั้นๆ เครื่องมันมองเห็น พออ่านได้ จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดการดึงไฟล์ออกมาให้ท่านแบบไม่งอแง สำคัญเรายังสามารถใช้มันดึงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่น (แผ่นผี หรือแผ่นหลอกต่างๆ) เอาแต่ data เพียวๆ ออกมาได้อีกด้วย หรือจะใช้แบ็กอัพข้อมูลในแผ่น CD/DVD,BD, HD ออกมาเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยครับ.
[close]