ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แอพ Card2Phone – Magic Trick

Card2Phone – Magic Trick แอพมายากลเสกไพ่ลงหน้าจอ

เพิ่มเติม
Card2Phone – Magic Trick แอพมายากลเสกไพ่ หรือเหรียญลงไปอยู่บนหน้าจอเครื่อง และเสกให้มันออกมาได้ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างไพ่ หรือเงินเหรียญของไทยอย่าง 2, 5 และ10 บาทก็สามารถมาใช้ประกอบการแสดงได้แล้วโดยวิธีเล่นเริ่มจากเราต้องถ่ายรูปหน้าจอเครื่องเราเสียก่อนเพื่อเอามาเป็นพื้นหลังในการแสดงของแอพด้วยการกด ปุ่ม Home และปุ่มPower ที่อยู่ด้านบนพร้อมกัน จากนั้นเข้าแอพตั้งรูปที่เราถ่ายหน้าจอมาเป็น Background พร้อมเลือกรูปอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้แสดงและ เริ่มการแสดงได้เลย โดยมีสองแบบ กลแบบที่หนึ่ง : ใช้มือข้างหนึ่งถือเหรียญไว้อีกข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ โดยการเสกเหรียญหายเราจะใช้มือที่ถือเครื่องอยู่นั้นสะบัดไปข้างหน้าพร้อมเอาเครื่องไปแตะทับวางไว้ที่มือที่ถือเหรียญ ภาพเหรียญก็จะไปปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยการที่เราสะบัดมือไปข้างหน้าแรงๆ นั้นแอพจะทำให้เกิดภาพเหรียญขึ้นมา และเราต้องใช้ความไวในการเอาเหรียญจริงนั้นไปซ้อนหลังเครื่องด้วย และกลับกันการเมื่อสะบัดไปที่มืออีกทีเหรียญบนหน้าจอก็จะหลาย ส่วนเหรียญที่ซ้อนถือไว้หลังเครื่องก็ปล่อยมาวางไว้ที่มืออีกข้าง กลแบบที่สอง :อันนี้สะบันเครื่องก่อนหนึ่งทีหนึ่งให้มีภาพเหรียญขึ้นมาก่อนเลย โชว์ให้เพื่อนๆ ดูว่ามีเหรียญอยู่จริงเขย่าไปด้วย พร้อมโชว์ด้านหลังเครื่องด้วยว่าไม่เหรียญซ้อนไว้ แล้วใช้ความไว้หยิบเหรียญใส่อีกมือไว้แล้วเอามือพร้อมเหรียญไปซ้อนไว้ที่ด้านหลังเครื่องจากนั้นก็เอานิ้วโป้งจับที่เหรียญหลอกที่หน้าจอ และนิ้วชี้จับที่เหรียญจริงที่ซ้อนอยู่ด้านหลังเครื่องแล้วดึงออกมาพร้อมกัน เหรียญก็จะออกจากหน้าจอมาอยู่ในมือเราแล้ว