ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แอพ Quick English Speaking

Quick English Speaking แอพฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ แอพเดียวเอาอยู่

เพิ่มเติม
มาอีกแล้วครับผมสำหรับตัวช่วยที่จะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษได้ยิ่งขึ้น โดยแอพนี้มีชื่อว่า Quick English Speaking ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ 175 Situation ซึ่งเนื้อหาบทสนทนาภายในแอพนี้ก็ยังคงเป็นการฟังบทสนทนาตอบโต้กันไปมาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีความละเอียดมากขึ้น โดยเจ้าของภาษา ที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกฟังเสียง สำเนียง รูปประโยคต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ใช้ร่วมกับหนังสือ “พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจำวัน” เหมาะสำหรับเด็กประถม เด็กมัธยม และเด็กที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญแต่จริงๆ แล้วในปัจจุบันการศึกษามุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 4 5 มากขึ้น เพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) แอพ Quick English Speaking สามารถช่วยคุณได้เยอะ แอพนี้ได้รวบรวมรูปแบบประโยคในการสนทนาถึง 1500 ประโยค สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ทุกสถานการณ์ โดยจัดเรียบเรียงไว้แบ่งตามหมวดหมู่การใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือ, เมื่อฟังคนอื่นไม่เข้าใจ การงาน การศึกษา เป็นต้นเพื่อง่ายต่อการจดจำ มีคำอ่านพร้อมคำแปลในทุกประโยค มีการบรรยายภาษาไทยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้น ทำให้สามารถฝึกพูด ออกเสียงได้อย่างมั่นใจ ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกพูดภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในทุกหมวดหมู่การใช้งาน ใน Quick English Speaking สามารถเลือกรูปแบบฟังการออกเสียงและฝึกพูดได้ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1: เจ้าของภาษาจะพูดช้าๆ และชัดเจน เพื่อให้ผู้เริ่มฝึกฟังอย่างเข้าใจ และฝึกพูดตามได้ รูปแบบที่ 2: เพิ่มความเร็วในการพูด ซึ่งเป็นสำเนียงและระดับความเร็วที่ใช้พูดคุยกันตามธรรมชาติ