ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมครัวเรือน

My Money แอพที่ช่วยจัดการการเงินของคุณจากเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก

เพิ่มเติม
เชื่อว่าคงมีมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่มีรายได้ประจำจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่คิดจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วตัวเพื่อที่ต้องการเห็นความเคลื่อนไหวของรายรับรายจ่ายรวมไปถึงเพื่อช่วยในการวางแผนการออมเงิน แต่ปัญหาใหญ่ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือการลงบันทึกบัญชี การคิดคำนวนที่ยุ่งยาก แต่นับจากนี้ไปแอพ "My Money" จะคอยเป็นผู้ช่วยเหลือคุณเอง แอพ "My Money" เป็นแอพพลิเคชั่นแนว financial บน smartphone ที่ช่วยจัดการทุกเรื่องด้านการเงินให้กับผู้ใช้ โดยมีอินเตอร์เฟซการใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายโดยในการใช้งานครั้งแรกระบบจะให้เราสร้างบัญชีของเราขึ้นมาก่อนจากนั้นเราจึงค่อยสร้างหมวดหมู่รายรับรายจ่ายตามที่ต้องการ เมื่อเวลาใช้งานก็เรียกแอพตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บันทีกรายรับหรือรายจ่ายลงไปเพื่อแค่นี้ก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการ จุดเด่นที่ดูจะได้เปรียบที่สุดของแอพ My Money เมื่อเทียบกับแอพในหมวดหมู่เดียวกันนั้นเห็นจะเป็นเรื่องของการแสดงผลของสถิติข้อมูล โดยแอพสามารถแสดงสถิติข้อมูลรายรับรายจ่ายของเราให้ทราบได้หลายรูปแบบอาทิรูปแบบของกราฟหรือรูปแบบของ pie chart รวมไปถึงสามารถเรียกดูสถิติได้แบบรวมทั้งหมดหรือแยกเป็นเดือนๆ ได้อีกด้วย และที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีการใช้งานได้หลายบัญชีในกรณีที่แหล่งเงินมีหลายแหล่งได้อีกด้วยครับ ดังนั้นการจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากมีแอพ My Money เป็นเหรัญญิกส่วนตัว