ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมช่วยถอนการติดตั้ง

MyUninstaller 1.74 โปรแกรมช่วยถอนถอนโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
MyUninstaller เป็นโปรแกรมสำหรับยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ โปรแกรมจะมีการแสดงรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมในเครื่องของคุณได้มากกว่าโปรแกรม uninstall ที่มากับระบบปฏิบัติการวินโดว์ เช่น ชื่อโปรแกรม ชื่อบริษัทผู้ผลิต รุ่นของโปรแกรม โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม คุณสามารถเลือกลบได้ทีละโปรแกรมหรือจะสั่งลบทีละหลายๆ โปรแกรมจากรายการที่แสดงก็ได้นอกจากนั้นโปรแกรมยังให้คุณสามารถ export รายการของโปรแกรมออกมาเก็บไว้ในรูปแบบ HTML ได้อีกด้วย