โปรแกรม cFosSpeed 5.00 Build 1560 Final เพิ่มความเร็วให้อินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
cFosSpeed 5.00 Build 1560 Final : ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าเป็นการเล่นเกมส์ออนไลน์ ทำให้เร็วขึ้นไม่มีกระตุกจากเทคโนโลยี P2P หรือการโหลดหน้าเว็บเพจได้เร็วขึ้น แม้จะเปิดเว็บเบราเซอร์หลาย ๆ ตัวโปรแกรมก็ตาม จะช่วยเแบ่งทราฟฟิก และจัดระเบียบในการโหลดให้เหลือช่องว่างของเวลาที่เสียไปน้อยที่สุด และสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนัง เพลง คลิป หรือไฟล์อื่น ๆ ได้เร็วขึ้นหลายเ่ท่าตัวเลยที่เี่ดียวครับ