ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมดูไฟล์การเงิน

QIF Viewer โปรแกรมดูไฟล์การเงิน QIF ที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว

เพิ่มเติม
ในองค์กรหรือสำนักงานที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่การจัดการด้านการเงินหรือการบัญชีมักจะนิยมใช้โปรแกรม Microsoft Money หรือ โปรแกรม Quicken เป็นตัวจัดการโดยข้อมูลต่างๆ ทีได้จากการจัดการด้วยโปรแกรมทั้ง 2 นี้จะถูก exportออกมาในรูปของไฟล์นามสกุล qif ซึ่งต้องใช้โปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมที่ compatible กันเท่านั้นจึงจะเปิดหรือเรียกดูได้ ดังนั้นหากเราทำงานด้านการเงินพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ 2 โปรแกรมนี้และไม่มีโปรแกรมดังกล่าวติดเครื่องไว้ วันดีคืนดีได้รับไฟล์ประเภท qif นี้แล้วไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ซึ่งหากเป็นข้อมูลเร่งด่วย สำคัญ คงเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย ฉะนั้นจึงขอนำเสนอโปรแกรม QIF Viewer ให้มีติดเครื่องไว้ครับเพราะโปรแกรมตัวนี้จะช่วยคุณได้เยอะทีเดียว โปรแกรม QIF Viewer เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดดูรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นามสกุล qif สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เพียงแค่ต้องการดูแต่รายละเอียดด้านในไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งนั้น ซึ่งหากเราจะลงโปรแกรม Micorsoft Money หรือ Quicken ก็จะกินเนื้อที่มากเกินความจำเป็น ดังนั้นแค่ลงโปรแกรม QIF Viewer นี้ก็พอ การใช้งานโปแกรม QIF Viewer นี้ก็แสนง่ายแค่เรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกไฟล์ QIF ที่ต้องการเปิดแค่นี้รายละเอียดที่อยู่ในไฟล์ QIF ก็จะแสดงขึ้นมา