โปรแกรม Mp3 Editor for Free 6.0.1 ตัดต่อเพลง ปรับแต่งคลื่นเสียง และใส่เอฟเฟ็กให้กับเพลง MP3

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถตัดต่อ ตัดแต่งไฟล์เสียงตัวใหม่เวอร์ชันล่าสุด Mp3 Editor for Free 6.0.1 ซึ่งตัวโปรแกรมใช้งานได้ง่ายโดยโปรแกรมจะแสดงภาพคลื่นเสียงขึ้นมาให้ท่าน เลือกตัดต่อ แก้ไขได้ตามใจชอบ พร้อมทั้งสามารถเลือกแทร็กของเสียงเฉพาะส่วนที่ต้องการฟังเพื่อง่ายต่อการ ตัดต่อ โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดต่อไฟล์เสียงที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ ๆ ได้ สามารถอัดเสียงจากไมโครโฟนได้ สามารถปรับความถื่ความกว้างความยาวของคลื่นเสียง และยังสามารถใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟ็กให้กับไฟล์เสียงได้อีกด้วยอาทิเช่น เอฟเฟ็ก Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flange, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tab Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo และ Chorus