ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมตั้งเสียงปลุกบนคอมพิวเตอร์

Desktop Alarm Clock มาตั้งเวลาปลุกบนคอมพิวเตอร์กัน

เพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาบางทีการแอบงีบพักผ่อนสักหน่อยก็คงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้มีพลังกลับมาทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรมขนาดเล็กๆสักหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องไว้เพื่อช่วยตั้งเวลาปลุกเราในช่วงเวลาที่เราต้องการพักผ่อนสักพักก่อนที่จะกลับมาโหมงานใหม่ ซึ่งเจ้าโปรแกรมที่ผมว่านี้ก็คือโปรแกรม Desktop Alarm Clock นั่นเองครับ โปรแกรม Desktop Alarm Clock เป็นโปรแกรมตั้งเวลาปลุกขนาดเล็กเพียง 76 KB เท่านั้นที่มีการใช้งานง่ายมากถึงมากที่สุดตามแนวคิด simple is better โดยเมื่อ Run โปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอนาฬากาในรูปแบบดิจิตัลขึ้นมาพร้อมกับปุ่มการใช้งาน 3 ปุ่มคือ ปุ่ม Set ปุ่ม Alarm และปุ่ม Hide โดยในปุ่ม Set นั้นมีไว้สำหรับการตั้งค่าเวลาที่จะปลุกว่าต้องการให้นาฬิกาปลุกๆเวลาใด และตัวเลขสีเขียวในโหมด set นั้นหมายถึงเวลาปัจจุบัน ส่วนตัวเลขสีแดงหมายถึงเวลาที่ต้องการให้นาฬิกาปลุกทำงาน, ปุ่ม Alarm ใช้สำหรับตั้งค่าการปลุกว่าให้ปลุกหรือไม่ปลุก ส่วนปุ่มสุดท้ายปุ่ม Hide มีไว้เพื่อซ่อนโปรแกรม Desktop Alarm Clock ไว้ตรงมุมขวาล่างของจอภาพครับ เมื่อเรากดรูปไอคอนนากิฬาที่อยู่มุมดังกล่าวเบาๆ อีกทีหน้าต่างของ Desktop Alarm Clock ก็จะปรากฏออกมาตามเดิมครับ