Puran Utilities :เอาอยู่ทุก utility จัดการคอมด้วยโปรแกรมเดียว

เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์กับการดูแลรักษาดูจะเป็นของที่คู่กันจนแทบจะแยกไม่ออกเสียแล้ว เพราะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลสำคัญต่างๆ เราล้วนแต่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาจึงอาจกล่าวได้ว่าเท่ากับเสียแขนขาของเราไปเลยก็ว่าได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการดูลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทั้งระบบดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเพราะหากเราปรับหรือแก้ไขบางอย่างไปโดยไม่ถูกต้องก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการรวน ผิดปกติ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จึงจำเป็นต้องมีโปรแกรม utilities ต่างๆ เข้ามาช่วยงาน ซึ่งโปรแกรม utilities แต่ละตัวนั้นก็จะทำงานเฉพาะด้าน ดังนั้นการที่จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นทั้งหมดจึงต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานหลายตัวซึ่งถือได้ว่ามีความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นในวันนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรม Utilities ตัวหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆในโปรแกรมเดียวครับ ซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม Puran Utilities นั่นเอง โปรแกรม Puran Utilities เป็นโปรแกรม freeware จากค่าย Puran Software ที่ช่วยในการจัดการเรื่องการดูลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นเรื่องง่ายดาย โดยเจ้า Puran Utilities นี้ได้รวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ ไว้กว่า 20 ชนิดเพื่อช่วยในการดูแลเครื่องอาทิเช่น Puran Defrag, File Recover, Disk Check, Uninstaller with Force Uninstall, Disk Cleaner, Registry Cleaner, Registry Defrag, Duplicate File Finder, Permanent Delete, Delete History, and Gaming PC. เป็นต้น

โปรแกรม CCleaner 2.33.1184 ทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
CCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดทตัวใหม่ล่าสุด CCleaner 2.33.1184 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมทั้งเคลียร์ไฟล์ขยะทั้งหมด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.30.1130 โปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.30.1130 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเคลียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.31.1153 โปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.31.1153 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเคลียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.32.1165 โปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรม CCleaner โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.32.1165 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเคลียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.29.1111 โปรแกรมเคลียร์ไฟล์ขยะ และทำความสะอาดเครื่อง

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.29.1111 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเคลียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.28.1091 โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
CCleaner 2.28.1091 : ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.28.1091 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเครียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.27.1070 โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
CCleaner 2.27.1070: ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด CCleaner 2.27.1070 โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเครียร์ไฟล์ขยะ ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.26.1050 โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
CCleaner 2.26.1050: ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ CCleaner 2.26.1050 อัพเดทกันอีกครั้งครับ สำหรับฟรีโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบฟรีแวร์และการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น รวมถึงสามารถเคลียร์ข้อมูลใน Registry ไม่ให้เหลือ Registry ที่เป็นขยะ และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่สำคัญทำงานได้รวดเร็ว และไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

โปรแกรม CCleaner 2.25.1025 ดาวน์โหลดทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

เพิ่มเติม
CCleaner 2.25.1025: ดาวน์โหลดโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ CCleaner 2.25.1025 อัพเดทกันอีกครั้งครับ สำหรับฟรีโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบฟรีแวร์และการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยตัวโปรแกรมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำให้เครื่องคอมของท่านทำงานได้เร็วขึ้น และเพิ่มพื้นที่ใน Hard disk ให้มากขึ้น และโปรแกรมยังสามารถเข้าไปเครียร์ข้อมูลใน Browsers ของท่านได้ด้วยเช่น เครียร์ Web History เครียร์ Cookie และสามารถสั่งเครียร์ Registry ตัวที่ไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับ ที่ทำสำคัญ โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ CCleaner 2.25.1025 ทำงานได้รวดเร็ว ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยครับ