ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมทำบัญชี

GnuCash โปรแกรมทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เพิ่มเติม
GnuCash : โปรแกรม ที่สามารถบันทึกข้อมูลบัญชี เกี่ยวกับ รายรับ รายจ่าย เงินออมในธนาคาร หนี้สินในบัตรเครดิต ช่วยควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินของคุณได้ โดยความสามารถของโปรแกมนี้มีมากมายนอกเหนือจากการที่บันทึกรายรับ รายจ่าย เช่น - แปลงหน่วยเงินได้ - บันทึกเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าได้ - บันทึกการซื้อขายหุ้นได้ - ดูกราฟการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมาได้