ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมบริหารงานขายและซ่อมสินค้า

โปรแกรม Prima Sale and Service บริหารงานขายและซ่อมสินค้า

เพิ่มเติม
Prima Sale and Service (โปรแกรมบริหารงานขายและซ่อมสินค้า) : เป็นโปรแกรมช่วยงานขายและซ่อมสินค้า ต่าง ๆ พร้อมด้วยระบบสต๊อคสินค้า ใส่รูปภาพสินค้าได้ ใช้ได้กับธุรกิจในระบบภาษีเหมาจ่าย และระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ร้านโชห่วย ร้านขายของทั่วไป ร้านประจำท้องถิ่น ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ร้านขายเครื่องดนตรี กีฬา ขายยา หนังสือ ซีดี วีดีโอ เทป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ การรับซ่อมสินค้า อู่ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ แบบมีรอบเครดิต มีระบบการวางบิล เก็บเงิน ระบบวิเคราะห์การขาย และรายงานต่าง ๆ มากมาย พิมพ์ Barcode ติดกับสินค้าได้เอง