ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมบันทึกกล้องเว็บแคม webcamXP

โปรแกรม webcamXP 5.5.0.6 โปรแกรมบันทึกและจัดการกล้องเว็บแคมประสิทธิภาพเยี่ยม

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการกล้องเว็บแคมและบันทึก webcamXP อัทเดทเวอร์ชัน webcamXP 5.5.0.6 เป็น โปรแกรมสำหรับจัดการกล้อง webcam โดยตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก สามารถใช้กล้องเวบแคมที่เรามีอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาทำเป็นกล้องวงจร ปิด ซึ่งรองรับกล้องการติดตั้งกล้องแบบหลายตัวพร้อม ๆ กัน พร้อมทั้งสามารถบันทึกกิจกรรมต่างๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาดูย้อนหลังได้ด้วย ..ซอฟท์แวร์แบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ อย่างและหลายๆ ด้าน เช่น ดูความเคลื่อนไหวภายในบ้าน ร้านค้า ที่ทำงาน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้งานของแต่ละท่านเลยครับ

โปรแกรม webcamXP 5.5.0.7 โปรแกรมบันทึกและจัดการกล้องเว็บแคมประสิทธิภาพเยี่ยม

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการกล้องเว็บแคมและบันทึก webcamXP อัทเดทเวอร์ชัน webcamXP 5.5.0.7 เป็น โปรแกรมสำหรับจัดการกล้อง webcam โดยตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก สามารถใช้กล้องเวบแคมที่เรามีอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาทำเป็นกล้องวงจร ปิด ซึ่งรองรับกล้องการติดตั้งกล้องแบบหลายตัวพร้อม ๆ กัน พร้อมทั้งสามารถบันทึกกิจกรรมต่างๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาดูย้อนหลังได้ด้วย ..ซอฟท์แวร์แบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ อย่างและหลายๆ ด้าน เช่น ดูความเคลื่อนไหวภายในบ้าน ร้านค้า ที่ทำงาน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้งานของแต่ละท่านเลยครับ