ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมพิมพ์ฉลากและซองจดหมาย

Print Envelope โปรแกรมพิมพ์ฉลากและซองจดหมายแบบ 2 in 1

เพิ่มเติม
สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อส่งเอกสารกับองคืกรหรือบุคคลภายนอกแล้วการที่ซองจดหมายเรามีระเบียบเรียบร้อยด้วยการพิมพ์หรือติดฉลากชื่อที่อยู่ผู้รับและผู้ส่งลงไปดูจะเป็นวิธีการที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเรา ทำให้ธุรกิจของเราดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการจัดส่งไปรษณีย์อันเป็นเหตุให้เอกสารที่ส่งสูญหายหรือถึงช้าอีกด้วย แต่เราจะทำอย่างไรกันดีเมื่อเราไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการจ่าหน้าซองมาก่อน ซึ่งไม่เป็นปัญหาครับเพราะวันนี้เรามีผู้ช่วยคนสำคัญมาช่วยงานในด้านนี้ก็คือโปรแกรม Print Envelope ครับ เมื่อเราโหลดและติดตั้งโปรแกรม Print Envelope เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดใช้งานตัวโปรแกรมจะให้เราเลือกว่าเราต้องการออกแบบหน้าซองจดหมายหรือต้องการออกแบบฉลากติดหน้าซองจดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราคลิกประเภทที่เราต้องการจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูล รายละเอียด และการปรับค่าต่างๆ อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ ประเภทของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร ความกว้าง ความยาว ประเภทของฉลากที่ต้องการพิมพ์ลงไป ซึ่งเมือ่เราแก้ไขและตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถเก็บรูปแบบที่เราแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในคราวต่อๆไปได้อีกด้วย เพียงแค่นี้เรื่องการพิมพ์ลงบนซองจดหมายก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณตลอดไปครับ