ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

โปรแกรม TaxBiz ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

download
โปรแกรม ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ( TaxBiz ) : สำหรับโปรแกรม TaxBix นั้นช่วยอะไรท่านได้บ้างครับ โดยโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับ ภงด.3 , ภงด.53 จากการที่ท่านออกใบหัก ณ ที่จ่าย โดยให้โปรแกรม TaxBiz ก็ช่วยงานของท่านได้สบายมากยิ่งขึ้นครับ