myVillage โปรแกรมระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน

เพิ่มเติม
โปรแกรม ระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน (myVillage) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม สำหรับคำนวณค่าน้ำประปา และออกใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา สำหรับหน่วยงานประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาหมู่บ้าน ประปาตำบล เป็นต้น โปรแกรมนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย คนไทย 100% ครับ ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงตอบสนอง ความต้องการของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยม