ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมระบุตารางฐานข้อมูล

Database Architect โปรแกรมสำหรับระบุตารางฐานข้อมูล

เพิ่มเติม
Database Architect : เป็นโปรแกรมสำหรับระบุตารางฐานข้อมูล, ฟิลด์ ,Reference และสร้างฐานข้อมูล เมื่อทำงานด้วยโปรแกรมนี้ ผู้พัฒนาซอฟแวร์ระบุโครงสร้าง และวาดมันโดยตรงลงในหน้าต่างของโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลโดยตรง