Eraser โปรแกรมขจัดไฟล์ที่ไม่ต้องการไม่ให้เหลือซาก

เพิ่มเติม
ทุกครั้งที่ลบไฟล์จากเครื่องคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าว่าไฟล์เหล่านั้นจะไม่ถูกกู้เพื่อนำกลับมาใช้งานหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เพราะในปัจจุบันนี้โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วมีให้ดาวน์โหลดกันอยู่ดาษดื่นทั้งฟรีและเสียเงินทำให้การกำจัดไฟล์เพียงแค่ลบทิ้งธรรมดาดูท่าไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นหากจะกำจัดไฟล์ที่ไม่ต้องการให้สิ้นซากต้องใช้โปรแกรมแนวลบให้สิ้นซากเข้าช่วยซึ่งโปรแกรม Eraser เองก็เป็นหนึ่งในนั้น โปรแกรม Eraser เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยในการกำจัดไฟล์ที่ไม่พึงประสงค์ให้สิ้นซากจนไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสและเขียนทับข้อมูลแบบ pseudorandom ก่อนที่จะลบไฟล์นั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีแบบเดียวกันที่หน่วยความมั่นคง กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกาใช้ ดังนั้นแม้ว่าไฟล์นั้นจะสามารถกู้ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่สามารถนำเอาข้อมูลที่ไดนั้นมาใช้งานได้เพราะไฟล์ถูกเข้ารหัสไว้อีกชั้นหนึ่งจึงทำให้มั่นใจได้ว่าไฟล์ที่เราต้องการทำลายนั้นไม่สามารถจะโผล่ขึ้นมาให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเด็ดขาดดังนั้นหากใครต้องการทำลายความลับให้สิ้นซากโปรแกรม Eraser นี้เหมาะกับคุณมากที่สุดแต่ต้องระวังให้ดีเพราะหากเลือกไฟล์ผิดหรือไปใช้กับไฟล์ที่เราใช้งานอยู่ล่ะก็จะทำให้เราไม่สามารถเรียกไฟล์นั้นกลับมาใช้ได้อีกต่อไป