ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมล็อคอินด้วยเว็บแคม

Luxand Blink โปรแกรม login เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านกล้อง

เพิ่มเติม
Luxand Blink : เป็นโปรแกรมที่ช่วยล็อคอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเพียงแค่ยิ้มให้กล้อง โปรแกรมนี้สามารถจดจำใบหน้าของ user ไว้ผ่านทางเว็บแคม เมื่อผู้ใช้งานจะเข้า ล็อกอิน ก็สแกนหน้า เข้าระบบได้ทันที