ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ

Quiz-Buddy โปรแกรมที่เอาไว้สำหรับทำการสร้างแบบทดสอบต่างๆ

download
Quiz-Buddy : เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับทำการสร้างแบบทดสอบต่างๆ นะครับ ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลต่างๆ ไปประยุกต์เพื่อทำการฝึกก่อนที่จะทำการสอบวัดความรู้ต่างๆ นะครับได้ทั้ง SAT, PSAT, GRE, GMAT ฯลฯ โดยการทำเป็นข้อสอบแบบปรนัย ช่วยเพิ่มเติมฝึกฝนความจำ สุดยอดจริงๆครับ เพื่อนๆ จะนำไปใช้ในการสอบไล่ก็เท่ไม่เบานะ

Test Constructor โปรแกรมช่วยสร้างแบบทดสอบ

download
Test constructor : โปรแกรมช่วยสร้างแบบทดสอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน หรือจะนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้ โดยรองรับการสร้างแบบทดสอบถึง 5 ประเภทด้วยกัน สามารถนำรูปภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ มาประกอบแบบทดสอบก็สามารถทำได้ แถมแบบทดสอบยังสามารถนำออกมาเป็นไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง Word, Excel, Access, HTML, XML, TXT, Paradox, DBase ฯลฯ ... แถมยังรองรับการทดสอบหลายคนในคอมฯเครื่องเดียวได้อีกต่างหาก
[close]