ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมสำหรับวัดความเสถียรของ GPU

Video Card Stability Test โปรแกรมสำหรับวัดความเสถียรของ GPU

เพิ่มเติม
Video Card Stability Test : เป็นโปรแกรมสำหรับวัดความเสถียรของ GPU (Graphics Processing Unit) ความสามารถนี้จะช่วยเช็คความถี่ของ Video Card ว่ามันสามารถทำงานได้อย่างคงที่ โปรแกรมนี้เค้าใช้ VertexShader และ PixelShader โดยท่านสามารถที่จะเปรียบเทียบว่าความถี่ของการ์ดจอของคุณ