ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมสำหรับ Backup

Super Flexible File Synchronizer โปรแกรมสำหรับ Backup ข้อมูล

เพิ่มเติม
Super Flexible File Synchronizer : เป็นโปรแกรมสำหรับ Backup ข้อมูลและทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์, Server ,และ Notebook อีกอันหนึ่งให้มีข้อมูลที่เหมือนกันเป็นเครื่องสำรองได้อีกด้วย ผู้ใช้ยังสามารถเลือก Interface ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้อีกด้วยไม่วาจะเป็นโหมด Wizard หรือโหมด Advanced การตั้งค่าต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน Profile หลายๆๆอันและโปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับ FTP และ Secure FTP Servers ,การบีบอัดแบบ Zip ไฟล์, การใส่รหัสข้อมูลและตารางเวลสำหรับการ Backup โดยอัตโนมัติ สำหรับบน Windows NT/2000/XP, หรือ 2003 Server นะครับตารางเวลายังสามารถ Run โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง Log On โปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติในการเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างอิสระผ่านแผนผังโฟลเดอร์รูปต้นไม้ (เหมือนใน Window Explorer) และมันยังสามารถรองรับการแจ้งเตือน E-mail ,การแบ่งประเภทของ Profile,และตัวกรองที่หลากหลาย

File Backup Watcher Lite Edition โปรแกรมสำหรับ Backup ระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
File Backup Watcher Lite Edition : เป็นโปรแกรมสำหรับ Backup ระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพมากครับ โปรแกรมนี้ให้คุณสามารถทำกิจกรรม Backup ได้ทุกชนิดเลยครับ ตั้งแต่แบบ Manual จนกระทั่งถึงกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์เลยครับ ข้อมูลที่สำคัญของคุณสามารถที่จะ Backup ลงใน Drive Local ในเครื่องหรือว่าจะเป็น Drive ในเครือข่าย, ซีดีหรือดีวีดีก็ได้ครับ ตารางการทำงานที่สะดวกทำให้คุณสามารถที่จะจัดตารางเวลาในการ Backup ได้อย่างเหมาะสมเลยครับ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้มากเลย