ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมส่งอี้มล์

Advanced Direct Remailer โปรแกรมสำหรับส่งเมลล์จำนวนมากๆ

เพิ่มเติม
Advanced Direct Remailer : เป็นโปรแกรมสำหรับส่งเมลล์จำนวนมากๆ และส่งเมลล์ซ้ำซึ่งให้คุณสามารถที่จะส่งข้อความโดยตรงไปยัง Mail Server ของผู้รับ (โดยที่คุณไม่ต้องมี ISP"s SMTP Server) โปรแกรมนี้สามารถที่จะสามารถทำงานได้หลายส่วนพร้อมกันในการส่งโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้เร็วกว่า Mail Client ทั่วไปหลายเท่า โปรแกรมนี้มี SMTP Server ในตัว และสามารถตั้งค่าเพื่อทำงานกับ E-mail Client อย่าง Outlook, Outlook Express, Edudora, ฯลฯ ได้ง่าย Mail Server หรือ Mass Mailer อย่างเช่น Eserv, GroupMail รองรับสำหรับรายชื่อเมลล์ทั้วไป (.TXT, .LST, .CSV พร้อมข้อมูลส่วนตัว) และรายชื่อเมลล์ซึ่งอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล SQL, โปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อความของผู้ใช้ (Plugins), รวมรายชื่อเมลล์กับไฟล์ .CSV และ/หรือฐานข้อมูลจากเอกสาร Excel กับ Microsoft SQL Server หรือ Oracle ได้ด้วย