ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมเก็บรหัสผ่านฟรี

Password Bank Vault : โปรแกรมธนาคารพาสเวิร์ดที่ปลอดภัยที่สุด

เพิ่มเติม
ความลับและรหัสผ่านต่างเป็นของที่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคนเราส่วนใหญ่เมื่อต้องการซ่อนหรือเก็บสิ่งที่สำคัญมากๆ ไว้ไม่ให้ใครรู้จึงต้องทำการใส่รหัสผ่านไว้เพื่อไม่ให้คนนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายแต่บางครั้งการที่มีความลับเยอะก็ย่อมหมายถึงรหัสลับหรือรหัสผ่านที่มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งหากเราจำรหัสผ่านไม่ได้หรือจำรหัสผิดเป็นอันว่าสิ่งนั้นคงต้องเป็นความลับไปตลอดกาลดังนั้นวันนี้ผมจึงขอนำเสนอโปรแกรมที่เก็บรวบรวมรหัสผ่านของคุณไว้ในที่แห่งเดียวเพื่อที่เวลาลืมหรือต้องการใช้งานจะได้เรียกขึ้นมาดูได้นั่นก็คือโปรแกรม “Password Bank Vault” ครับ โปรแกรม Password Bank Vault เป็นโปรแกรมด้านความปลอดภัยขนาด 3.11 MB ที่ช่วยในเรื่องของการเก็บรวบรวมรหัสผ่านที่เรามีอยู่ทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่ในที่ๆ เดียวเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกใช้รหัสผ่านเหล่านั้นในเวลาจำเป็นซึ่งเจ้าโปรแกรม Password Bank Vault นี้เมื่อติดตั้งลงเครื่องแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาฉวยเอารหัสผ่านที่เราเก็บไว้ทั้งหมดไปได้ครับเพราะโปรแกรมจะต้องให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อ login โปรแกรมเข้าใช้งานก่อนซึ่งหากใส่รหัสผิดก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับ (รหัสผ่านที่โปรแกรมตั้งมาตอนต้นคือ 1234 สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ภายหลัง) และก็เหมือนกับโปรแกรมจำพวก password bank ตัวอื่นๆ ทุกตัวครับคือคุณต้องจำรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้โปรแกรมให้ได้อย่างแม่นยำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าไปดูรหัสผ่านที่เก็บไว้ได้ทั้งหมดโดยไม่มีวิธีการแก้ไขใดๆ ครับ