ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมเช็คข้อความ

DeSofto SpamFilter โปรแกรมสำหรับเช็คข้อความใหม่

เพิ่มเติม
DeSofto SpamFilter : เป็นโปรแกรมสำหรับเช็คข้อความใหม่ที่เข้ามาและยังช่วยกรองเมลล์ที่ไม่ต้องการ,ที่อันตราย,หรือป้องกันเมลล์เพื่อประหยัดเวลาของคุณจากการค้นหาและจัดการเมลล์ด้วยตัวเอง unique neuro-algorithm ได้ถูกใช้ในโปรแกรมนี้ด้วยเพื่อตรวจจับเมลล์ถูกต้องและ SPAM Messages เทคนิคนี้แม่นยำหว่าเทคโนโลยี Anti-spam